Een beschikking is een officieel besluit van de gemeente. Tegen een beschikking kunt u een bezwaarschrift indienen.

Alle beschikkingen van de gemeente Lochem vind u op de website zoek.officielebekenmakingen.nl. Door een datum, rubriek of onderwerp te kiezen vind u wat u nodig hebt. 

Op de pagina Bekendmakingen leest u hoe u op de hoogte blijft van bekendmakingen in uw buurt.

Op de pagina Bezwaar maken leest u hoe u zelf bezwaar kunt maken.