Informatie over indienen klacht en overzicht ingediende klachten.

Overzicht van ontvangen klachten 2024

ZaaknummerOnderwerpRegistratie datum
2024-294558niet tijdig toesturen van gevraagde informatie05-02-2024
2024-302465klacht over wijze van afhandeling aanvraag plaatsen zonnepanelen30-04-2024

Overzicht van ontvangen klachten 2023

ZaaknummerOnderwerpRegistratie datum
2023-262479klacht onderhoud zandweg11-1-2023
2023-264083klacht niet oppakken melding openbare ruimte27-1-2023
2023-266190handhaven permanente bewoning recreatiewoning17-2-2023
2023-267102klacht voortgang reconstructie weg28-2-2023
2023-267309klacht afhandeling overlast glasbak2-3-2023
2023-269800klacht vermeende belangenverstrengeling29-3-2023
2023-262479klacht over communicatie26-4-2023
2023-272206klacht afhandeling aanvraag27-4-2023
2023-272466klacht over afhandeling melding1-5-2023
2023-273983klacht afhandeling verzoek laadpaal19-5-2023
2023-274925klacht niet beantwoorden vraag1-6-2023
2023-275712klacht procedure vermissing paspoort9-6-2023
2023-277683klacht probleem japanse duizendknoop6-07-2023
2023-281702klacht taxivervoer8-07-2023
2023-278265klacht toezicht perceel14-07-2023
2023-279069klacht over wijze van behandeling Circulus inzake ophalen afvalcontainer28-7-2023
2023-280308geen reactie op verzoek om maatregelen in de openbare ruimte18-8-2023
2023-281782klacht afhandeling verzoek verkeersbord08-09-2023
2023-283239klacht nalaten inrichting groenstrook27-09-2023
2023-279298klacht begening onderzoek3-10-2023
2023-284135klacht behandeling bezwaar9-10-2023
2023-284110klacht evenementenvergunning9-10-2023
2023-284914klacht bejegening medewerker19-10-2023
2023-284988klacht communicatie vergunningen23-10-2023
2023-289711klacht niet oppakken melding11-12-2023
2023-290489klacht communicatie briefadres20-12-2023
2023-290722klacht onderhoud zandweg21-12-2023

Overzicht van ontvangen klachten 2021


Meer informatie

Op de pagina Klacht over de behandeling door een ambtenaar op de website www.lochem.nl vind u informatie over het indienen klacht.