Een gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en uitsluitend van belang zijn voor de eigen inwoners. Daarbij hoort het leveren van een aantal diensten en het verstrekken van voorzieningen.

De organisatie van de gemeente Lochem staat verwerkt in het organisatieschema. op deze pagina vind u ook diverse verwijzingen naar onze samenwerkpartners.