De gemeente Lochem publiceert (ge-anonimseerde) Woo-verzoeken en besluiten op deze website.

Overzicht van ontvangen Woo-verzoeken 2024

ZaaknummerOnderwerpRegistratie datum
2024-292824Omgevingsvergunning klepstuw Barchem17-01-2024
2024-293524Informatie over contracten en/of samenwerkingen met benzinestations25-01-2024
2024-295886info over het tot stand komen besluit sportterrein Detmerskazerne16-02-2024
2024-296279info inzake planvorming woonvisie Almen21-02-2024
2024-297179Padelbanen LTC Gorssel01-03-2024
2024-297072Brugongeluk Twentekanaal29-02-2024
2024-297477Verzoek om informatie Ampsenseweg 06-03-2024
2024-298004Verzoek om informatie inzake Ampsenseweg Lochem11-03-2024
2024-298971Verzoek om informatie inzake verkeersbewegingen Du Tourweg 1 Epse22-03-2024
2024-299404Aanwijzingsbesluiten gemeentelijke monumenten Gorssel27-03-2024
2024-302223Inhuur medewerkers voor toepassing Wet hersteloperatie toeslagen25-04-2024
2024-300737Reclame exploitatie10-04-2024
2024-296540Woo-verzoek Du Tourweg Epse29-04-2024
2024-303049Bijlage MFA Gorssel08-05-2024
2024-303562Brugongeluk Twentekanaal14-05-2024
2024-303214informatie over het Detmersterrein in Eefde13-5-2024

Overzicht van ontvangen Woo-verzoeken 2023

ZaaknummerOnderwerpRegistratie datum
2023-265247Verzoek tot informatie over Wmo-beschikkingen over de jaren 2020, 2021 en 20226-2-2023
 2023-265934Verzoek om informatie te verstrekken over wegwerkzaamheden16-2-2023
2023-267195Informatie omtrent een aanvraag omgevingsvergunning1-3-2023
2023-268940Verzoeker informeert naar belastingaanslagen 2018, 2019 en 202020-3-2023
2023-269142Informatieverzoek over rechtmatigheid welstandscommissie23-3-2023
2023-270120Informatie over bouwlocatie2-4-2023
2023-273852Verzoek over adviezen herplantplicht16-5-2023
2023-274379Verzoek omtrent asielzoekerscentra/noodopvangplaatsen en crisisnoodopvang25-5-2023
2023-275235Verzoek om informatie over integriteitsschendingen5-6-2023
2023-277227Verzoek om ingebrachte zienswijzen tegen aanvraag omgevingsvergunning te mogen ontvangen29-6-2023
2023-277594Verzoek over locatie opvang vluchtelingen5-7-2023
2023-278146Informatie omtrent uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning13-7-2023
2023-278412Informatie omtrent ooievaarsnest17-7-2023
2023-278270Informatie over verkeersbesluit20-7-2023
2023-278875Verzoek om Woz informatie, doorgestuurd naar Tribuut25-7-2023
2023-278968Verzoek om informatie inzake responsible disclosure27-7-2023
2023-283214Informatie omtrent bestemmingsplan Bosweg 200928-9-2023
2023-283737Woo-verzoek planschade Bosweg4-10-2023
2023-281252informatie over multifunctionele accommodatie Gorssel18-10-2023
2023-285072 Documenten over LTC Gorssel (padelbanen) 20-10-2023
2023-287190Documenten over LTC Gorssel (padelbanen) 20-10-2023
2023-288693Informatie over Plan Hagenbeek30-11-2023
2023-291050Verzoek over onderhoud en controles rioolstelsel28-12-2023

Meer informatie

Op de pagina Woo-verzoek op de website www.lochem.nl vind u alle informatie over het indienen van een woo-verzoek.